دلدادگان استاد شجریان

امکان دانلود آسان و بدون دردسر موسیقی ایرانی
» ۱۳٩٢/۳/٢٧ :: استاد جلیل شهناز خداوندگار تار درگذشت
» ۱۳٩٢/۳/٢٩ :: تار : استاد شهناز تنبک : فریار دیبا دستگاه : سه گاه
» ۱۳٩٢/۳/٢٩ :: ۱۳٩٢/۳/٢٩
» ۱۳٩٢/۳/٢٧ :: استاد جلیل شهناز خداوندگار تار درگذشت
» ۱۳٩۱/٥/٢٧ :: آذربادگان و اجرای خصوصی استادشجریان بهمراه سه تار استاد پرویز مشکاتیان
» ۱۳٩٠/٩/۱٤ :: ۱۳٩٠/٩/۱٤
» ۱۳۸٩/۱٢/٢٩ :: آلبوم «نای دل» استاد شجریان- منتشر شده بصورت غیر رسمی
» ۱۳۸٩/۱٢/۱٥ :: دانلود سه تار نوازی استاد حسین علیزاده در کنسرت گرگان 6/12/89
» ۱۳۸٩/۱٢/۱٤ :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٤
» ۱۳۸٩/۱٢/۱٤ :: تار نوازی استاد حسین علیزاده در کنسرت 6/12/89 گرگان(قسمت دوم برنامه)
» ۱۳۸٩/۱٢/۱۱ :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۱
» ۱۳۸٩/۱٢/۱۱ :: دانلود سلانه نوازی استاد علیزاده در گرگان(6/12/89) در مدیافایر
» ۱۳۸٩/۱٢/٩ :: سلانه نوازی استاد حسین علیزاده بهمراه مجید خلج-گرگان 6/12/89
» ۱۳۸٩/۱٢/٧ :: کنسرت استاد حسین علیزاده بهمراه مجید خلج در گرگان
» ۱۳۸٩/۱٠/۱٦ :: امتحان پایان ترم یا زمستانی بر بهار خوش خوشان من
» ۱۳۸٩/۱٠/۱٦ :: کنسرت منتشر نشده استاد شجریان بهمراه استاد پرویز مشکاتیان و استاد محمد موسوی در
» ۱۳۸٩/۱٠/۱٦ :: کنسرت منتشر نشده- اساتید محمدرضا شجریان،پرویز مشکاتیان و موسوی در نوشهر
» ۱۳۸٩/۱٠/۱٦ :: زلف2-محفل خصوصی ساز و آواز-استاد محمدرضا شجریان
» ۱۳۸٩/۱٠/۱٦ :: زلف1-محفل خصوصی ساز و آواز-استاد محمدرضا شجریان
» ۱۳۸٩/۱٠/۱٦ :: سرو آزاد 2- محفل خصوصی استادان شجریان،پرویز مشکاتیان و محمد موسوی(دشتی)
» ۱۳۸٩/٩/٢٥ :: سرو آزاد1-دشتی(استاد محمدرضا شجریان بهمراه اساتید پرویز مشکاتیان و محمد موسوی
» ۱۳۸٩/٩/٢٥ :: استاد محمدرضا شجریان -استاد جهانسوز دادبه
» ۱۳۸٩/٩/٢٥ :: استاد محمدرضا شجریان بهمراه زنده یاد استاد پرویز مشکاتیان-ماهور
» ۱۳۸٩/٩/۱٥ :: چند خطی برای خودم -تفاوت ساختاری تصنیف با ترانه
» ۱۳۸٩/٩/۱۳ :: این دسته های کبوتر کلاغ میمیرند
» ۱۳۸٩/۸/۱٠ :: مسابقه رقص ایرانی1
» ۱۳۸٩/٧/۱۸ :: بزم خصوصی اساتید محمدرضا شجریان، پرویز مشکاتیان و محمد موسوی(میخانه و می-بیات تر
» ۱۳۸٩/٧/۱۸ :: بزم خصوصی اساتید شجریان، مشکاتیان و موسوی(می خانه و می، بیات ترک)1
» ۱۳۸٩/٧/۱۸ :: بزم خصوصی اساتید محمدرضا شجریان،پرویز مشکاتیان و محمدموسوی3(سه گاه)
» ۱۳۸٩/٧/۱۸ :: اجرای خصوصی اساتید شجریان_مشکاتیان و موسوی 2
» ۱۳۸٩/٧/۱۸ :: سلام و پوزش
» ۱۳۸٩/۳/۱٠ :: اجرای خصوصی استاد شجریان بهمراه اساتید مشکاتیان و موسوی-سه گاه
» ۱۳۸٩/۳/۱٠ :: اجرای خصوص استاد شجریان بهمراه اساتید موسوی و مشکاتیان-سه گاه
» ۱۳۸٩/۳/۱٠ :: اجرای خصوصی استاد شجریان با اساتید مشکاتیان،موسوی و دکتر رسته
» ۱۳۸٩/۳/۱٠ :: اجرای خصوصی استاد شجریان بهمراه ساز استاد مشکاتیان،محمدموسوی و دکتر رسته
» ۱۳۸٩/۳/۱٠ :: اجرای خصوصی استاد شجریان با اساتید مشکاتیان و موسوی
» ۱۳۸٩/۳/۱٠ :: اجرای خصوصی استاد شجریان با همارهی استاید مشکاتیان و موسوی
» ۱۳۸٩/۳/۱٠ :: جشن تولد استاد شجریان1-اجرای خصوصی با همراهی اساتید موسوی و مشکاتیان
» ۱۳۸٩/۳/۱٠ :: جشن تولد استاد شجریان2 - همراهی استاتید فقید موسوی و مشکاتیان اجرای خصوصی
» ۱۳۸٩/۳/۱٠ :: استاد شجریان بهمراه ساز جانسوز استاد جهانسوز دادبه-خصوصی
» ۱۳۸٩/۳/۱٠ :: اجرای خصوصی-استاد شجریان بهمراهی زنده یاد استاد مشکاتیان و موسوی(سنتور و نی)
» ۱۳۸٩/۳/۱٠ :: اجرای خصوصی1-استاد شجریان بهمراهی زنده یاد استاد پرویزمشکاتیان و محمد موسوی
» ۱۳۸٩/۳/۱٠ :: استاد شجریان با همراهی ویلن2-منتشر نشده
» ۱۳۸٩/۳/۱٠ :: استاد شجریان بهمراه ویلن1-منتشر نشده
» ۱۳۸٩/۳/۱٠ :: برنامه خصوصی استاد شجریان بهمراه تار و سه تار
» ۱۳۸۸/۱٠/٢۱ :: همیاری برای مونا زارعی
» ۱۳۸۸/۱٠/٢۱ :: آواز بداهه استاد شجریان در مراسم خاکسپاری احمد عبادی(منتشر نشده)
» ۱۳۸۸/۱٠/٢۱ :: استاد شجریان در اسپانیا-(کنسرتی منتشر نشده)
» ۱۳۸۸/۱٠/٢۱ :: مشق استاد شهرام ناظری نزد استاد شجریان
» ۱۳۸۸/۱٠/٢۱ :: ای حریفان 2
» ۱۳۸۸/۱٠/٢۱ :: ای حریفان 1
» ۱۳۸۸/۱٠/٢۱ :: استاد شجریان-راک(بزم خصوصی یا کنسرت منتشر نشده)
» ۱۳۸۸/۱٠/٢۱ :: استاد شجریان بهمراه ارکستر-می ناب
» ۱۳۸۸/۱٠/٢۱ :: استاد شجریان بهمراه نی استاد محمد موسوی(بزم خصوصی یا کنسرت منتشر نشده)
» ۱۳۸۸/۱٠/٢۱ :: استاد شجریان بهمراه نی استاد محمد موسوی(بزم خصوصی یا کنسرت منتشر نشده)
» ۱۳۸۸/۱٠/٢۱ :: استاد شجریان بهمراه بخشی بزرگ خراسان حاج قربان سلیمانی(بزم خصوصی)
» ۱۳۸۸/۱٠/٢۱ :: خاطراتی از استاد شجریان در مورد استاد شهناز
» ۱۳۸۸/۱٠/٢۱ :: استاد شجریان بهمراه ساربان موسیقی ایرانی استاد محمدرضا لطفی(بزم خصوصی)
» ۱۳۸۸/۱٠/٢۱ :: شجریان-قیتونچی(بزم خصوصی یا کنسرت منتشر نشده)
» ۱۳۸۸/۱٠/٢۱ :: استاد شجریان بهمراه سه تار استاد احمد عبادی(بزم خصوصی یا کنسرتی منتشر نشده)
» ۱۳۸۸/۱٠/٢۱ :: استاد شجریان بهمراه استاد عبادی(بزم خصوصی یا کنسرتی منتشر نشده)
» ۱۳۸۸/۱٠/٢۱ :: استاد شجریان در دانشگاه تبریز
» ۱۳۸۸/۱٠/٢۱ :: سخنرانی خداوندگار ْآواز استاد شجریان در بزرگداشت خداوندگار تار استاد جلیل شهناز
» ۱۳۸۸/۱٠/٢۱ :: استاد شجریان در پاریس(خصوصی یا کنسرت منتشر نشده)
» ۱۳۸۸/۱٠/٢۱ :: استاد شجریان بهمراه سه تار استاد عبادی(خصوصی یا کنسرت منتشر نشده)
» ۱۳۸۸/۱٠/٢۱ :: تشکر از همراهان
» ۱۳۸۸/٩/۱٢ :: آْلبوم جامه دران-استاد کیوان ساکت
» ۱۳۸۸/٩/۱٢ :: آلبوم سروستان -استاد رضوی سروستانی
» ۱۳۸۸/٩/۱٢ :: استاد جواد معروفی-پیانو
» ۱۳۸۸/٩/۱٢ :: گلچین هفته -شماره25
» ۱۳۸۸/٩/۱٢ :: گلچین هفته-شماره 24
» ۱۳۸۸/٩/۱٢ :: گلچین هفته-شماره 23
» ۱۳۸۸/٩/۱٢ :: موسیقی به زبان دلنشین گیلکی
» ۱۳۸۸/٩/۱٢ :: آلبوم زمرد-استاد فرهنگ شریف
» ۱۳۸۸/٩/۱٢ :: دانلود آلبوم اصفحان-استاد فرهنگ شریف
» ۱۳۸۸/٩/۱٢ :: علیرضا قربانی
» ۱۳۸۸/٩/۱٢ :: اکرم بنایی
» ۱۳۸۸/۸/٢٠ :: گلهای تازه شماره 106-استاد شجریان،استاد پرویز یاحقی
» ۱۳۸۸/۸/٢٠ :: گلهای تازه شماره3-استاد محمودی خوانساری
» ۱۳۸۸/۸/٢٠ :: گلهای تازه 104-استاد شجریان
» ۱۳۸۸/۸/٢٠ :: گلهای تازه 52-استاد قوامی(فاخته)
» ۱۳۸۸/۸/٢٠ :: گلهای تازه 23-استاد شجریان،الهه
» ۱۳۸۸/۸/٢٠ :: گلهای تازه182-استاد شجریان
» ۱۳۸۸/۸/٢٠ :: گلهای رنگارنگ 541-الهه،وفایی ب
» ۱۳۸۸/٧/٢۳ :: دانلود گلهای تازه شماره 3-با حضور استاد محمودی خوانساری
» ۱۳۸۸/٧/٢۳ :: دانلود گلهای تازه شماره 106 -با حضور استادشجریان
» ۱۳۸۸/٧/٢۳ :: دانلود گلهای تازه شماره 104-با حضور استاد محمدرضا شجریان
» ۱۳۸۸/٧/٢۳ :: گلهای تازه شماره 182- با حضور استاد شجریان
» ۱۳۸۸/٧/٢۳ :: دانلود گلچین هفته شماره 34
» ۱۳۸۸/٧/٢۳ :: دانلود برنامه رادیویی گلچین هفته شماره 33
» ۱۳۸۸/٧/۱۳ :: گلهای رنگارنگ580-استاد شجریان و زنده یاد هایده
» ۱۳۸۸/٦/٤ :: هیوا-مازندرانی
» ۱۳۸۸/٦/٢ :: برنامه گلها شماره 145-حمیرا - ادیب خوانساری
» ۱۳۸۸/٦/٢ :: ساقی نامه 1 -شهرام ناظری
» ۱۳۸۸/٦/٢ :: ساقی نامه-شهرام ناظری
» ۱۳۸۸/٦/٢ :: دانلود آلبوم قسم
» ۱۳۸۸/٦/٢ :: ربنای استاد محمدرضا شجریان
» ۱۳۸۸/٥/٢۱ :: دختر گل فروش- استاد حسن کسایی علی جهاندار
» ۱۳۸۸/٥/٢۱ :: اجرای خصوصی علی اکبر زندوکیل
» ۱۳۸۸/٥/٢۱ :: اثر طلوع محمد با شرکت محمد رضا شجریان ایرج و وفایی
» ۱۳۸۸/٥/٢۱ :: دولت عشق-جلال ذوالفنون
» ۱۳۸۸/٥/٢۱ :: آلبوم پرند -جلال ذوالفنون
» ۱۳۸۸/٥/٢۱ :: استاد جلال ذوالفنون-دانه های مروارید
» ۱۳۸۸/٥/٢۱ :: آلبوم«فریادـ»
» ۱۳۸۸/٥/٢۱ :: آلبوم: زمستان است
» ۱۳۸۸/٥/٢۱ :: دانلود آلبوم جام تهی استاد شجریان
» ۱۳۸۸/٤/٢٤ :: گلهای تازه 181- عبدالوهاب شهیدی
» ۱۳۸۸/٤/٢٤ :: گلهای تازه 161-عبدالوهاب شهیدی
» ۱۳۸۸/٤/٢۱ :: گلهای رنگارنگ ۳۸۸ - کعبه دلها با صدای الهه
» ۱۳۸۸/٤/٢۱ :: تکنوازان شماره 654
» ۱۳۸۸/٤/٢۱ :: تصنیف کاروان با صدای استاد شجریان
» ۱۳۸۸/٤/٢۱ :: دانلود آذرستون( استاد محمد رضا شجریان استاد پرویز مشکاتیان استاد محمد موسوی
» ۱۳۸۸/٢/۱٦ :: گلهای تازه 138 آواز استاد شجریان
» ۱۳۸۸/٢/۱٦ :: گلهای تازه 140 آواز استاد شجریان با تصنیفی از سیمین غانم
» ۱۳۸٧/۱٠/۱٠ :: دانلود اجرای استثنایی و فوق العاده استادان بیکجه خانی و فرنام در جشن هنر شیراز
» ۱۳۸٧/٩/٢٠ :: دانلود اجرای تصویری و منحصر بفرد استاد علی اکبرخان شهنازی
» ۱۳۸٧/٩/۱٧ :: دانلود پیانو سحرآمیز استاد جواد معروفی
» ۱۳۸٧/٩/۱٧ :: 20 سال با پرویز مشکاتیان
» ۱۳۸٧/٩/۱٦ :: ساقیا - اجرای شیکاگو
» ۱۳۸٧/٩/۱٦ :: دانلود اجرای تصویری چهره به چهره
» ۱۳۸٧/٩/۱٥ :: دانلود آلبوم سایه مهر با صدای مهربانو
» ۱۳۸٧/٩/۱٥ :: غزل در راین-کیهان کلهر و شجاعت حسین خان
» ۱۳۸٧/٩/۱٤ :: ۱۳۸٧/٩/۱٤
» ۱۳۸٧/٩/۱۳ :: سلام خداحافظ -حسین پناهی
» ۱۳۸٧/٩/۱۳ :: دانلود آلبوم باران از کیوان ساکت
» ۱۳۸٧/٩/۳ :: تصویر خیال
» ۱۳۸٧/٩/۳ :: سایه روشن مهتاب -بیژن کامکار
» ۱۳۸٧/٩/۳ :: راه و ماه- سینا سرلک
» ۱۳۸٧/۸/۱٦ :: پیش درآمد و رنگ های استاد شهنازی
» ۱۳۸٧/۸/۱٦ :: کاروان صبا
» ۱۳۸٧/۸/٧ :: دانلود کامل ردیف آوازی استاد کریمی
» ۱۳۸٧/٥/٢۳ :: دانلود تصنیف قاصدک
» ۱۳۸٧/٥/٢۳ :: دانلود تکنوازی سنتور رضا ورزنده
» ۱۳۸٧/٥/٢۳ :: تار استاد شهناز بهمراه تنبک استاد تهرانی
» ۱۳۸٧/٥/٢۳ :: دانلود تصنیف شراب ناسازگار
» ۱۳۸٧/٥/٢۳ :: کنسرت استاد در سلیمانیه عراق
» ۱۳۸٧/٥/٢۳ :: صدای نیر اعظم رومی
» ۱۳۸٧/٥/٢۳ :: استاد شجریان با نی محمد موسوی هنگام تدفین استاد عبادی
» ۱۳۸٧/٥/٢۳ :: دانلود بزن آن زخمه
» ۱۳۸٧/٥/٢۳ :: نغمه داوودی استاد شجریان در جمع دانشجویان تبریز
» ۱۳۸٧/٥/٧ :: درآمد
» ۱۳۸٧/٤/۱۸ :: ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران به روایت محمود کریمی
» ۱۳۸٧/٤/۱۸ :: نظرات داوود گنجه ای در خصوص استاد شجریان و گروه شهناز