دلدادگان استاد شجریان

امکان دانلود آسان و بدون دردسر موسیقی ایرانی

بانوی موسیقی، بنواز که دلربا می‌نوازی!

بانوی موسیقی، بنواز که دلربا می‌نوازی!

 

 

امّا در این میان دختری در کنار استاد جاودانه آواز، همچون نگینی می‌درخشد. آرامش در چهره‌‌اش موج می‌زند. وقتی نگاه‌اش می‌کنی دوست نداری چشم از چشمان‌اش برداری. او همان مژگان شجریان است.

مژگان شجریان، فرزند خلف استاد بلندآوازه‌ی ایران. او اوّلین بار است که با پدر و با شهنازیان همکاری می‌کند. او می‌داند که نشستن در کنار استاد شجریان چه افتخاری دارد و از همه مهم‌تر او می‌داند نماینده‌ی هزاران بانوی عاشق موسیقی است. او ساز می‌زند و می‌خواند تا بگوید بانوان هم می‌توانند در چنین جایگاهی قرار گیرند. جایگاهی که نصیب هر شخصی نخواهد شد. جایگاهی که لازمه‌ی آن دلی پاک و روحی بلندپرواز است. دلی که با آن بتوان ساز زد و روحی که با آن به آسمان‌ها رفت.

مژگان شجریان در گروه شهناز، همانند تمام شهنازیان درخشید. او نیز ساز زد و هم‌خوانی کرد و دل هزاران بانوی عاشق موسیقی را شاد کرد. او نشان داد که این عرصه‌ی گسترده، متعلّق به بانوان هم می‌تواند باشد. او امروز نماینده‌ی هزاران عاشق موسیقی است. هزاران بانوی عاشق موسیقی. بانوانی که چشم در چشم مژگان نهاده و دست در دستان او. مژگانی که حضور او در گروه شهناز یک اتّفاق بود ولی اتفاقی نیکو.

مژگان ساز زدن را علاوه بر تأثیرات مستقیم پدر خود، از اساتیدی چون لطفی، علیزاده و مشکاتیان فرا گرفته بود. او بعد از مدتی، دوباره با شهنازیان ساز زدن را آغاز کرد و به این گروه بزرگ پیوست. او در این گروه بسیار موفق بود و دل هزاران عاشق موسیقی را بدست آورد. مژگان شجریان، اکنون در جایگاهی جدید قرار گرفته است. او جور هزاران بانوی پشتِ خط‌مانده‌ی موسیقی را می‌کشد و راه را برای آنان باز می‌کند.


مژگان شجریان، تو برای ما بانوان، رنگ و بویی دیگر داری، ما تو را به نحو دیگری دوست داریم. بدان که ما عاشقانه به سازت و صدایت گوش جان می‌سپاریم و در دل زمزمه می‌کنیم:

بانوی موسیقی، بنواز که دلربا می‌نوازی.

نوشته‌ی:
مرضـیه رهـاوندی

با تشکر از سایت معظم شجریانی ها

شهنازیان به روی صحنه، چه زیبا آرمیده‌اند. گویی‌که یک روح‌اند در چند بدن. همه یک هدف دارند و یک دل و یک‌سودا. با هر زخمه‌ی تار، هر نوای نی، هر نغمه‌ی سنتور، هر ضرب تنبک و دف و با هر چنگی که به سه‌تار می‌خورد، دل را می‌لرزانند. آن‌ها دل را آماده می‌کنند برای پرواز به دیاری دیگر. پروازی که با شنیدن صدای جانسوز استاد شجریان صورت می‌گیرد.

لینک صفحه